Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dps-skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.dps-skierniewice.pl/artykuly/86

Poszukiwanie spadkobierców

Podtytuł: Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach poszukuje spadkobierców zmarłej mieszkanki

Załącznik Nr 8

do Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi i depozytami pieniężnymi w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach


 

Skierniewice, dnia 28.07.2022r.


 


 


 

Ogłoszenie

 

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach poszukuje spadkobierców niżej wymienionej zmarłej mieszkanki

Elżbiety Cichosz

(imię i nazwisko mieszkanki)

23.04.1930r. PESEL 30042301261

(data urodzenia, PESEL)

 

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłej po dostarczeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających nabycie spadku.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o likwidacji niepodjętych depozytów z dnia 18 października 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1537).

 

 

 

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

w Skierniewicach

 

Małgorzata Greta