Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dps-skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.dps-skierniewice.pl/artykuly/61

Ogłoszenie

Podtytuł: Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach poszukuje spadkobierców

Skierniewice, dnia 07.03.2022r.


 


 


 

Ogłoszenie

 

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach poszukuje spadkobierców niżej wymienionej zmarłej mieszkanki

Pani Sabiny Ręg

(imię i nazwisko mieszkanki)

28.05.1933r. PESEL 33052804667

(data urodzenia, PESEL)

 

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłej po dostarczeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających nabycie spadku.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o likwidacji niepodjętych depozytów z dnia 18 października 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1537).

 

 

 

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

w Skierniewicach

 

Małgorzata Greta