Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dps-skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.dps-skierniewice.pl/artykuly/144

Poszukiwanie spadkobierców

Podtytuł: Dom Pomocy Społecznej poszukuje spadkobierców zmarłego mieszkańca

 

 

 

 

Załącznik Nr 8

do Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi i depozytami pieniężnymi w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach


 

Skierniewice, dnia 16.11.2023r.


 


 


 

Ogłoszenie

 

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach poszukuje spadkobierców niżej wymienionego zmarłego mieszkańca

Ignacego Lorenc

(imię i nazwisko mieszkanki)

05.11.1941r. PESEL 41110502196

(data urodzenia, PESEL)

 

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłej po dostarczeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających nabycie spadku.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o likwidacji niepodjętych depozytów z dnia 18 października 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1537).

 

 

 

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

w Skierniewicach

 

Małgorzata Greta

 

Załącznik Nr 8

do Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi i depozytami pieniężnymi w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach


 

Skierniewice, dnia 16.11.2023r.